nieuws

Zuidelijke Ringweg afgesloten vanaf 20 juli 2018

Van 20 juli tot en met 24 augustus 2018 is de zuidelijke ringweg (N7) in de richting Hoogezand tussen het Julianaplein en de Europaweg afgesloten. Aannemer Combinatie Herepoort gaat in deze periode de bouwkuip voor de verdiepte ligging aanleggen. In de middenberm van de ringweg worden hiervoor damwanden ingetrild (zie bijgaand kaartje). Het verkeer wordt omgeleid. Na het herijkingsbesluit over de drie optimalisaties in november 2017 is afgesproken dat Combinatie Herepoort een nieuwe planning moest afgeven voor 1 juni. Uit deze nieuwe planning van Combinatie Herepoort blijkt dat het project gaat uitlopen. Doordat de stuurgroep Aanpak Ring Zuid instemt met de zomerstremming kan dit worden teruggebracht naar circa twee jaar. Daardoor verschuift de openstelling van de weg van 2021 naar 2023. Meer maatregelen om de uitloop te beperken worden onderzocht.

Voordat de zomerstremming start, wordt de tijdelijke weg aan de noordzijde van de ringweg op 8 juli in gebruik genomen. Deze weg loopt van het Europaplein tot het Julianaplein. De tijdelijke weg ligt straks deels op de noordbaan van de ringweg zelf en deels op de plek waar het talud van de ringweg ligt. Voor het verkeer op de A7/N7 vanuit Hoogezand richting Drachten/Assen zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar. Deze situatie blijft de komende jaren bestaan.

Lees hieronder de nieuwsbrief met uitnodiging voor inloopbijeenkomst

 

ARZ-COR-SYS-0935-bewonersbrief-zomerstremming.pdf

Extra vergadering over aardbevingsschade

We hebben allen een uitnodiging voor een extra vergadering op 3 juli ontvangen

uitnodiging-vergadering-voorNAM-3juli2018.pdf

Dinkelpark in concert 2018

Op 28 juni 2018 vindt er weer een concert plaats, georganiseerd door de VvE Dinkelpark. We hopen natuurlijk op prachtig weer, zodat we kunnen luisteren onder genot van een wijntje of een andere versnapering!

Van 19.00 tot 20.30

Dinkelparkconcert.pdf

8 mei ALV!!

Aanvang 19.30 uur

Lentekriebels 2018

Na al het harde werken kregen de deelnemers als beloning een verrassing: een heuse goochelaar (geregeld door de gemeente). Bij gebrek aan kinderen, er waren er maar drie, werd het woord voornamelijk gericht tot de volwassenen. En het was nog leuk ook!!

Volgend jaar verwachten we nog meer deelnemers. Kom alsjeblieft!

Lentekriebels

Om 12.00 uur op zaterdag 21 april zal ook de gemeente een feestelijke bijdrage leveren als dank voor de hulp van de inwoners van de Fongersplaats. Ook voor de kinderen!!

Lentekriebels op 21 april a.s.

Een leuke gelegenheid om je buur (t) op een andere manier te leren kennen:

Zaterdag 21 april is het weer zover: Lentekriebels op de Fongersplaats!

Van 10.30 tot 13.00 uur gaan we de troep en het groen aanpakken.

lees verder in de nieuwsbrief

 

 

lentekriebels-april-2018.pdf
lentekriebels-april-2018.pdf

afvalwijzer 2018

afvalwijzer18.pdf

Nieuwsbrief oktober 2017

Brand Fongersplaats

Tot onze grote schrik is een medebewoner van de Fongersplaats om het leven gekomen door brand op maandag 25 september 2017.

Lees de bijgaande Nieuwsbrief....

27_9_17-extra-nieuwsbrief-september.pdf

24 juli ramen wassen

Op maandag 24 juli komen de glazenwassers weer langs.

Inrit garage

De inrit naar de garage is verbeterd. 

Nieuwe borden

De laatste tijd zijn er nogal wat nieuwe verkeersborden op de Fongersplaats verschenen. We plaatsen ze hier nog maar eens. We wijzen u nogmaals dringend op het parkeerverbod op het hele gebied. Laden en lossen (boodschappen, verhuizing) is natuurlijk toegestaan, maar beperk uw tijd.

Uitgebreide info laatste werkzaamheden Euracon

Zie  hier  de informatie voor de laatste werkzaamheden van juli t/m september 2017, inclusief duiding gebouwen en rectificatie

Rectificatie-nieuwsbrief-29-juni-_1_.pdf
planning-fongersplaats-div-werkzaamheden-2017_0.pdf

Motor uit garage gestolen

In het weekend van 27/28 mei 2017 is een motor gestolen uit de garage.

De eigenaar wil heel graag weten of iemand van de bewoners iets heeft gezien. Zo ja, stuur dan een mailtje naar b_oosting@hotmail.com

Garage: reiniging vanaf 29 mei 2017

Bijgaand de reeds aan u toegestuurde planning en plattegrond.

15052017vloerenreinigengarageFP2017.pdf
garage-planning.pdf

Nieuwsbrief DCwonen mei 2017

Bijgaand de nieuwsbrief zoals vandaag aan u verzonden. Als toevoeging een bijdrage van de Technische Commissie.

nieuwsbrief-mei-2017-over-ALV-24-mei-2017.pdf
Nieuwsbrief-Renovatieschachten-TC-Fongersplaat.pdf

Nieuwe ALV op 24 mei a.s.

Voor 24 mei 2017 wordt een nieuwe ALV uitgeschreven waarvoor het quorum niet zal gelden. Voor vanavond 13 april 2017 is het quorum niet gehaald, d.w.z. er waren te weinig leden aanwezig om besluiten te nemen.

U ontvangt binnenkort een nieuwe uitnodiging voor de vergadering.

Nieuwsbrief DCwonen-april 2017

nieuwsbrief-april-2017-her.pdf

ALV op 13 april 2017 a.s.

Bijgaand de aankondiging van de komende ALV op 13 april a.s. en ander nieuws

VVEFongersstede-ALV-26-januari-2017.pdf

Nieuwsbrief augustus

18082016nieuwsbriefaugustus.pdf

Algemene Ledenvergadering VvE Fongersstede

De vergadering vindt plaats op woensdag 29 juni 2016; aanvang 19.30 uur met inloop vanaf 19.00 uur om de presentielijsten te tekenen (met koffie of thee).

Plaats: MFC De Stroming, Merwedestraat 54.

Geef, indien u niet kunt, s.v.p. een getekende machtiging af bij b.v. DCwonen, Hereweg 55 of bij uw buren die wel gaan. Dit is een belangrijke vergadering waarin een nieuw bestuur wordt gekozen!

Geen uitnodiging gehad? Meld dit bij info@dcwonen.nl

ALV op 29 juni 2016

Aan de eigenaars van de VVE Fongersstede

In overleg met voorzitter Hans Steinebach is de datum van de ALV vastgesteld op:

29 juni 2016.  Aanvang 19.30 in de grote zaal van de Stroming aan de Merwedestraat 54 te Groningen. In deze ALV zal het huidige bestuur ook met het voorstel komen voor een nieuw bestuur met nieuwe bestuursleden.

Wij roepen leden van de V.V.E Fongersstede  op, indien u belangstelling heeft, u schriftelijk aan te melden voor een plaats in het nieuwe bestuur. Melding afgeven bij Groningen Vastgoed Beheer Hereweg 55 te Groningen. Voor meer Info kunt u bellen naar 050-5251833.

Als afsluiting van de Renovatie Luchtschachten zal na afloop van de ALV een drankje en een hapje worden aangeboden.

De stukken zullen nog aan iedereen opgestuurd worden.

ZET DEZE DATUM IN UW AGENDA EN KOM OP DE VERGADERING.

Bedenk dat er alleen besluiten kunnen worden genomen bij voldoende stemmen. Machtig dus iemand anders of geef uw machtiging af bij DCWonen, Hereweg 55.

Er moet een nieuw bestuur worden gekozen!!

Eekhoorns Fongerspad Pasen 2016

Door een bewoner van de Fongersplaats (zuidzijde Fongerspad) gemaakte unieke foto's van de eekhoorns aldaar:

De eksters gaan weer broeden achter bij het Fongerspad. En...de eekhoorns dollen plagend in de bomen er omheen. Het is iemand aan de zuidzijde van de Fongersplaats gelukt om deze prachtige foto's te maken afgelopen Paasweekend!

Planning vanaf 23 november

Aanvang 7.30 uur

planning-23112015.pdf

ALV 26 januari 2016

De eerstvolgende ALV van de Vereniging voor Eigenaars van de Fongersstede is gepland op dinsdag 26 januari a.s. in de Stroming. De aanvangstijd is 19.30. De zaal is om 19.00 uur open, zodat de eigenaars voor het begin van de vergadering tijd hebben hun handtekening te zetten.

Een ALV, Algemene ledenvergadering, is met nadruk bedoeld voor de eigenaars van de appartementen.

Besluit ALV

Met een ruime tweederde (2/3) meerderheid heeft de ALV zich op 23 september 2015 uitgesproken vóór renovatie van de lucht-, ventilatie- en rookgasafvoerkanalen en de daaraan verbonden kosten per woning. Alle nauw bij het voorliggende traject betrokken mensen, de aanwezige VvE-leden tijdens de ALV en de eigenaren die met een volmacht hun stem hebben uitgebracht, zijn verheugd met het behaalde resultaat. Over de verdere voortgang van het renovatieproject ontvangt u zo spoedig mogelijk nader bericht.

Preventieteam Dinkelpark en Fongersstede

Wat in het Westen van het land al een bekend fenomeen is, komt nu ook naar Groningen, het buurtpreventieteam. In de Fongersstede hebben al veel inbraken plaatsgevonden. We komen er helaas dus niet onderuit, ook onze buurt is aan de beurt voor de oprichting van een preventieteam. Hierbij de uitnodiging en een aantal suggesties om inbraak e.d. te voorkomen.

Contactadres: Mieke Houwing m.houwing@mzh.nl

Lood...

25 maart 2015De meesten van u zal het nog niet eensĀ zijn opgevallen, maar het gebouw met het plateau op het middenterrein (waaronder bergingen) is op een aantal plaatsen ontdaan van lood. Vooral langs de trappen, maar ook bij het gebouwtje bovenop. Het ziet er naar uit dat het is weggesneden, maar op sommige plaatsen is het weggeknipt. Heeft de Fongersplaats de primeur van een nieuwe rage? Nu het koper op is, is het lood aan de beurt? Of is het vandalisme? We zijn benieuwd of iemand iets heeft gezien...

Oud papier

Oud papier graag op de ophaaldag neerzetten (zie afvalwijzer). Anders krijg je dit (zie foto).

Nieuw bestuurslid

Op de ALV van 3 februari 2015 is als nieuw bestuurslid gekozen de heer Hans Steinebach (nr 87).

Wel eens gezien?

5 ton.....